Tài liệu ôn thi tuyển công chức năm 2019 – tiếng anh và kiến thức chung

Tài liệu ôn thi tuyển công chức năm 2019 – tiếng anh và kiến thức chung- link tải trực tiếp  do sở nội vụ tiền giang cung cấp:
 

Tài liệu môn kiến thức chung (xem tại đây)

Tài liệu môn tiếng Anh (xem tại đây)

 

Nguồn bài viết:

 

http://sonoivu.tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin/?/tai-lieu-on-thi-tuyen-cong-chuc-nam-2019/18065058

Tags:

Đọc nhiều tuần qua: