Tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với người dự thi vào cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Chuyên đề 2 – Phần 3

Lương công chức, viên chức Kho Bạc Nhà Nước hiện nay bao tiền 1 tháng? Lương công chức kho bài viết giúp các bạn tính phụ cấp ngành kho bạc, chạy vào kho bạc nhà nước, kế toán viên kho bạc, lương chuyên viên ngành thuế, để trả lời các câu hỏi:  có nên làm kho bạc nhà nước, lương kho bạc bao nhiêu, ngành thuế thưởng tết, hay  phụ cấp ngành thuế

Chi tiết câu hỏi :

Hiện tôi đang công tác ở phòng kế toán của Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh. Tôi được tuyển dụng vào năm 2012, đến nay hệ số lương của tôi là 2,34. Theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP thì người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống được hưởng tiền lương tăng thêm. Mức lương tăng thêm bằng 8% mức lương hiện hưởng (gồm hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh hiện hưởng nhân mức lương cơ sở), được tính theo công thức: Mức tiền lương tăng thêm hàng tháng = Hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh x Mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng x 8%. Vậy tôi là công chức của KBNN có được tăng không? Vì khi tôi hỏi phòng Tài vụ ở cơ quan tôi thì nhận được câu trả lời là phải chờ văn bản của KBNN Trung ương cho phép chi.

Trả lời :

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Bà Nguyễn Thị Phương Thúy, ngụ tại 33/3 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 8 thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên hiện là Kế toán viên, Phòng Kế toán KBNN Phú Yên. Bà Nguyễn Thị Phương Thúy, sinh 14/11/1984, được tuyển dụng vào KBNN Phú Yên từ 5/2012, chính thức là Kế toán viên Phòng Kế toán KBNN Phú Yên từ 5/2013, mức lương hiện ở ngạch kế toán viên, bậc 1, hệ số 2,34.

Tuy nhiên, tiền lương tăng thêm hiện hưởng của bà Nguyễn Thị Phương Thúy theo mức tiền lương tăng thêm được hưởng của hệ thống KBNN hiện cao hơn mức lương tăng thêm hàng tháng theo Mục a Khoản 1 Điều 2 Nghị định 17/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ Điều 3, Khoản 3 của Nghị định 17/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ thì bà Nguyễn Thị Phương Thúy không thuộc đối tượng được áp dụng để hưởng tiền lương tăng thêm hàng tháng theo Nghị định này.

Nguồn: https://chinhsachonline.chinhphu.vn/Chi-tiet-cau-hoi/Nhan-vien-Kho-bac-co-duoc-huong-tien-luong-tang-them-8/2712.vgp

Các khoản tính lương của nhân viên kho bạc nhà nước

– Lương cơ bản 2,34x1300k =  3042k
– Phụ cấp kho bạc nhà nước- phụ cấp công vụ: 25% = 765k
– Phụ cấp đặc thù ngành: 1,8 x lương cơ bản = 1,8 x 2,34x 1300 = 2433 k
– Tiền phụ cấp ăn trả mỗi quý = 2700k : 3 = 900k
– Tiền abc thưởng =2000k : 3= 667k

Trừ bảo hiểm xã hội 8% và bảo hiểm y tến 1,5 % thì còn khoảng 7,5 triệu

Lương công chức kho bạc- cách tính lương:

Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 được Quốc hội thông qua ngày 9/11 quy định từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,39 triệu lên thành 1,49 triệu đồng/tháng.

Mức lương cơ sở này sẽ được dùng làm căn cứ để tính lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Đây cũng là mốc được dùng để tính hoạt động phí, sinh hoạt phí và các khoản trích lập, các chế độ thưởng theo mức lương này.

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước từ ngày 1/7/2019 cũng được điều chỉnh tăng cho phù hợp với quy định mới.

Với việc bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước được chia thành 6 ngạch (A3; A2; A1; A0; B; C) và 12 bậc hiện nay, việc điều chỉnh mức lương cở sở cũng giúp mỗi bậc trong từng ngạch tăng một phần so với mức thực lĩnh hiện nay.

Như với công chức loại A3, tính lương bậc 1, nhân hệ số 6,2, mức lương thụ hưởng hiện nay là 8,6 triệu đồng/tháng, nhưng từ tháng 7 năm sau sẽ được tăng lên 9,24 triệu đồng/tháng, tăng hơn 600.000 đồng mỗi tháng.

Tương tự với các công chức loại A2, thuộc nhóm 1 có hệ số lương nhân 4,4, mức lương hàng tháng sẽ tăng lên 6,56 triệu đồng từ 6,11 triệu đồng hiện nay.

Xem thêm lương các ngành khác:

Lương kho bạc hiện nay
Lương công chức thuế hiện nay
Lương Ngân hàng nhà nước hiện nay
Lương techcombank , vietcombank .v.v.
Lương kiểm soát nội bộ hiện nay
Lương công viên chức hải quan hiện nay
Lương ngân hàng nông nghiệp

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);