Tổng hợp tất cả các tài liệu cho sinh viện Học viện Tài chính (nên xem bằng máy bàn)

Tổng hợp tất cả các tài liệu cho sinh viện Học viện Tài chính (nên xem bằng máy bàn). Chia sẻ tới các bạn sinh viên tài chính của trường Học Viện Tài Chính nguồn tài liệu phong phú, chi tiết và đầy đủ cho các bạn học, ôn thi. Trong đây có các tài liệu về bảo hiểm, chuẩn mực kế toán quốc tế, định giá tài sản, Đường lối Đảng CSVN,Hải quan,Internet và thương mại điện tử,Kế toán công cụ dụng cụ,Kế toán hành chính sự nghiệp…Bạn nào ko download được comment phía dưới mình sẽ hỗ trợ
 

Nội dung chính:

Tổng hợp tài liệu trong Thư Viện Điện Tử – Học Viện Tài Chính:

Chú ý có một số link đã lỗi.
Thông tư 200 :https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/307554049368786/

1/ Bảo hiểm :

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/318757981581726/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/318758098248381/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/248925545231637/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/249292328528292/

https://goo.gl/xO4d4I

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/291361107654747/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/292843487506509/

2/ Chuẩn mực kế toán quốc tế :

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/267177780073080/

3/ Định giá tài sản :

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/302617129862478/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/215404201917105/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/284816138309244/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/284816218309236/

4/ Đường lối Đảng CSVN :

http://bit.ly/1Rb7Y0q

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/193234524134073/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/266029846854540/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/312211718903019/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/312244748899716/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/303461229778068/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/303461393111385/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/303028076488050/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/266029876854537/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/293117704145754/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/301153090008882/

5/ Hải quan :

https://www.facebook.com/media/set/…

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/302328243224700/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/267408806716644/

6/ Internet và thương mại điện tử :

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/267313746726150/

7/ Kế toán công cụ dụng cụ :

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/271301586327366/

8/ Kế toán hành chính sự nghiệp :

https://www.fshare.vn/file/Y5GK72ELJM7T

https://www.fshare.vn/file/7WSWVDZNWEYE

https://www.fshare.vn/file/SQ2RHQ1O31MT

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/278139448976913/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/278218485635676/

9/ Kế toán máy :

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/317467685044089/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/267178446739680/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/267344200056438/

10/ Kế toán quản trị :

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/281145385342986/

https://www.facebook.com/…/thudiendientuhv…/281306748660183/

11/ Kế toán tài chính 1-3

http://bit.ly/1RatnwW

https://www.facebook.com/dangthuynham.49.hvtc/media_set…

https://www.facebook.com/download/308027962642994/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/323958461061678/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/319744554816402/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/319475841509940/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/284752341648957/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/173491992774993/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/296795553777969/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/174245439366315/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/249184585205733/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/254683594655832/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/266152150175643/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/266945386762986/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/267085260082332/

https://www.facebook.com/…/thudiendientuhv…/267801090010749/

Kế toán tài chính bằng tiếng anh :https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/204369719687220/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/253202348137290/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/214311735359685/

12/ Khoa học quản lí :

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/161333090657550/

13/ Kiểm toán căn bản, bctc,..:

https://www.facebook.com/media/set/…

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/198812383576287/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/167189443405248/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/296042210519970/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/233771616747030/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/281764908614367/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/302970503160474/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/303790739745117/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/302976029826588/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/281766295280895/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/281766338614224/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/281767591947432/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/292843074173217/

14/ Kinh tế lượng :

http://bit.ly/1MaGgj8

https://www.facebook.com/media/set/…

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/193230870801105/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/202197586571100/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/202197766571082/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/236689443121914/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/247479352042923/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/269131623211029/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/299111263546398/

15/ Kinh tế môi trường :

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/284561705001354/

16/ Kinh tế phát triển :

http://bit.ly/224yG6h

http://goo.gl/sakdZR

http://goo.gl/CAe7Ml

http://goo.gl/n5jdU0

17/ Kinh tế quốc tế :

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/293156487475209/

https://www.facebook.com/…/thudiendientuhv…/293413684116156/

18/ Kinh tế vi mô :

http://bit.ly/1Wdxruz

https://docs.google.com/…/1JLTMAH59LBmDKurSC7gievChXZ1…/edit

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/236880069769518/

19/ Kinh tế vĩ mô :

https://drive.google.com/folderview…

https://www.facebook.com/download/800989756676470

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/167399086717617/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/236879913102867/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/270951769695681/

https://www.facebook.com/…/thudiendientuhv…/275227069268151/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/280669858723872/

20/ Lịch sử HTKT :

http://bit.ly/1MaFJxx

21/ Marketing căn bản :

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/234056153385243/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/236536766470515/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/312373052220219/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/236459949811530/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/237764069681118/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/142058639251662/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/301868406604017/

22/ Ngoại ngữ cơ bản 1&2 :

https://drive.google.com/folderview…

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/326721500785374/

https://drive.google.com/…/0B0-GQaV8wh-SbFR1MmJWZXItM…/edit…

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/267108400080018/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/278774845580040/

23/ Nguyên lí kế toán :

https://goo.gl/QMK6wK

https://www.facebook.com/media/set/…

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/295343863923138/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/284814638309394/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/203410176449841/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/214335402023985/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/267306483393543/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/222149497909242/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/266945220096336/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/270664159724442/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/284099965047528/

24/ Phân tích tài chính doanh nghiệp :

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/155483437909182/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/285154904942034/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/179706922153500/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/248463595277832/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/299121646878693/

25/ Pháp luật đại cương :

http://bit.ly/1Rb8gEw

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/299078413549683/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/258204777637047/

26/ Pháp luật kinh tế ( chưa cập nhật luật mới, chỉ nên tham khảo các chương không có sửa đổi )

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/322566444534213/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/320928798031311/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/318550188269172/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/200075696783289/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/225144867609705/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/236880116436180/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/292844690839722/

27/ Phân loại và xuất xứ hàng hóa :

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/320435324747325/

28/ Quan hệ công chúng :

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/317212171736307/

29/ Quản lí tài chính công :

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/297903573667167/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/155439171246942/

slide :

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/179714385486087/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/236879649769560/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/236979546426237/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/237318976392294/

30/ Quản trị kinh doanh :

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/292848757505982/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/303466913110833/

31/ Quản trị ngân hàng thương mại :

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/321881894602668/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/292248814232643/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/193068517484007/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/237421933048665/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/237421989715326/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/248677101923148/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/292844474173077/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/291267637664094/

32/ Quản trị vay và nợ quốc tế :

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/288138091310382/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/292844070839784/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/292844117506446/

33/ Tài chính doanh nghiệp :

https://goo.gl/slRQWA

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/267785276678997/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/302870476503810/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/292722207518637/

34/ Tài chính quốc tế :

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/281333351990856/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/292453414212183/

35/ Tài chính tiền tệ :

http://bit.ly/1UXexcM

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/318754524915405/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/236773413113517/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/237314229726102/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/312150605575797/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/317013108422880/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/237314459726079/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/237314609726064/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/278346012289590/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/284693484988176/

36/ 1 số tài liệu học tiếng Anh :

https://goo.gl/QDQCsW

https://goo.gl/Vthkba

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/322823614508496/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/168205816636944/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/168486649942194/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/168858283238364/

https://www.youtube.com/channel/UCY4mm0Ye__27XUyBRsejwuw…

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/169715019819357/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/170594066398119/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/171458919644967/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/266573373466854/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/266573533466838/

37/ Thị trường tài chính :

http://bit.ly/24U8l9V

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/302683886522469/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/267306063393585/

38/ Thống kê doanh nghiệp :

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/196613677129491/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/236878486436343/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/246962692094589/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/247440262046832/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/267383580052500/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/280216665435858/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/294171570707034/

39/ Tài liệu thực tập, luận văn :

https://drive.google.com/…/0BwMURqfgTLk4aU1Pc3NDMnp0QUk/view

https://goo.gl/yvIdd6

https://goo.gl/T33dz4

https://goo.gl/siolft

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/permalink/327147700742754/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/325203447603846/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/324536017670589/

http://www.mediafire.com/…/5objhc7kej…/On+tap+tuyen+dung.rar

http://www.mediafire.com/…/bzs2iq8…/Luan+van+++Huong+dan.rar

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/226921730765352/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/284416621682529/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/284449768345881/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/316152818508909/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/312813142176210/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/316347608489430/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/211406792316846/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/211413848982807/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/284512521672939/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/312437672213757/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/304434983014026/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/304436009680590/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/285163204941204/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/285163478274510/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/285504388240419/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/285663401557851/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/286170871507104/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/227692830688242/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/270939116363613/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/273052902818901/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/280312762092915/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/280314872092704/

40/ Thuế :

http://bit.ly/1nBBbtC

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/321246534666204/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/280613415396183/

41/ Tiếng Anh chuyên ngành 1&2 :

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/302158069908384/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/295583880565803/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/235757136548478/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/267181503406041/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/236879803102878/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/246945962096262/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/248352351955623/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/268672729923585/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/257053197752205/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/269644629826395/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/278231025634422/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/278204118970446/

42/ Tin học đại cương :

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/137801659677360/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/172659852858207/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/281038535353671/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/296684980455693/

43/ Tin học ứng dụng :

https://www.facebook.com/media/set/…

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/294371384020386/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/237097963081062/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/237463189711206/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/245478445576347/

https://drive.google.com/…/0B0P8yt9WZRBbR2JIVDREU1JRbkE/view

https://www.youtube.com/watch?v=wq4vHv_ZDg0&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/302856433171881/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/260551717402353/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/266622106795314/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/284815258309332/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/294365270687664/

44/ Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp :

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/325197974271060/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/164736736983852/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/266373433486848/

45/ Toán cao cấp :

https://drive.google.com/open…

https://drive.google.com/open…

https://drive.google.com/open…

https://drive.google.com/open…

https://drive.google.com/open…

https://drive.google.com/open…

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/266945296762995/

46/ Trị giá hải quan :

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/247230295401162/

47/ Triết :

http://bit.ly/1XgUhle

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/246245995499592/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/246249472165911/

48/ Tư tưởng Hồ Chí Minh :

https://goo.gl/kHsM6f

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/319155101542014/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/245728105551381/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/247217905402401/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/312371615553696/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/266027016854823/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/267731093351082/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/270798819710976/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/278269848963873/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/284560138334844/

49/ Văn hóa doanh nghiệp :

http://bit.ly/1QQF7PQ

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/271171439673714/

50/ Xã hội học :

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/293122727478585/

https://www.facebook.com/groups/thudiendientuhvtc/303002753157249/

51/ Xác suất và thống kê

http://bit.ly/1RatSac

Nguồn: BQT group thư viện điện tử-học viện tài chính

Chúc các bạn ôn thi hiệu quả

 

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply