Kinh nghiệm ôn thi công chức thuế full mới nhất 2020

Kinh nghiệm ôn thi công chức thuế full mới nhất 2020. Đầu tiên các bạn cần nắm rõ cơ cấu điểm của Thuế. Thi gồm có 5 môn. Trong đó điểm môn Kiến thức chung x 1, môn viết Kiến thức chuyên ngành viết x 2, môn Trắc nghiệm chuyên ngành x 1. Còn 2 môn nữa là Tiếng Anh B và Tin học B chỉ cần đạt từ 50/100 là đủ điều kiện qua và không tính vào điểm tổng chung.

Kinh nghiệm ôn thi công chức thuế full mới nhất 2020
Kinh nghiệm ôn thi công chức thuế full mới nhất 2020

I. KIẾN THỨC CHUNG

1. Nội dung ôn tập

– Quản lý Nhà nước về Kinh tế – Chuyên đề 16

– Quản lý Nhà nước về Kinh tế – Chuyên đề 17 ( 2 chuyên đề này các bạn PHẢI học thuộc vì nó quan trọng và chắc chắn mỗi chuyên đề đều có 1 câu hỏi liên quan đến)

– Luật cán bộ, công chức (lưu ý là chỉ học những gì liên quan đến công chức thôi, phần cán bộ không cần học; những gì liên quan đến cả hai dĩ nhiên là phải học – thuộc lòng)

– Cơ cấu tổ chức ngành Thuế, Các Vụ thuộc Tổng Cục Thuế, Các phòng thuộc Cục Thuế, Các đội thuộc Chi Cục Thuế (học cái mới nhất)

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Cục Thuế, Cục Thuế & Chi Cục Thuế (học cái mới nhất)

2. Nội dung đề thi (Thông thường thì đề thi có dạng như sau)

– 1 câu QLNN về kinh tế – CĐ16

– 1 câu QLNN về kinh tế – CĐ17

– 1 câu Luật Cán bộ, công chức

– 1 câu (thường gồm 2 ý) về cơ cấu tổ chức ngành Thuế & chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TCT (hoặc CT, hoặc CCT)

II. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH THUẾ

1. Nội dung ôn tập

– Thuế GTGT

+ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH13

+ Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 – Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật 13/2008/QH13

+ Luật sửa đổi số 71/2014/QH13

+ Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

+ Thông tư 219/2013/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT

+ Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi một số điều về hóa đơn chứng từ

+ Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

+ Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định về thuế GTGT và hóa đơn

+ Thông tư số  173/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2016

+ Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng

– Thuế TNDN

+ Luật thuế TNDN số 14/2008/QH13

+ Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 – Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật 14/2008/QH13

+ Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi các Luật về thuế 2014

+ Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015

+ Thông tư 123/2012/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN

+ Thông tư 141/2013/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 123/2012/TT-BTC

+ Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN

– Thuế TNCN

+ Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12

+ Luật thuế TNCN số 26/2012/QH13 – Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật 04/2007/QH12

+ Thông tư 111/2013/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN

+ Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh

+ Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi

– Luật Quản lý thuế

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11

+ Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 – Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật 78/2006/QH11

+ Luật số 71/2014/QH13  sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế

+ Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016

+ Thông tư 156/2013/QH13 – Hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế

+ Thông tư số 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế

+ Thông tư số 18/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế

Chú ý:    

+ Luật: học thuộc lòng (học Luật mới nhất)

+ Thông tư, Nghị định: đọc thật kỹ, xem ví dụ trong thông tư để biết đường làm bài tập

2. Nội dung đề thi ( gồm 2 môn thi: Viết và Trắc nghiệm)

– Chuyên ngành Viết (Môn này nhân hệ số 2. Còn các môn còn lại nhân hệ số 1 nên phần này cực quan trọng)

– Lý thuyết: 3 câu

+ 1 câu hỏi thuần lý thuyết trong Luật Quản lý thuế

+ 2 câu lý thuyết có kèm bài tập nho nhỏ minh họa

– Bài tập: 1 câu

+ Thường cho bài tập về thuế GTGT hoặc thuế TNDN; chưa thấy năm nào cho đề về thuế TNCN, nhưng biết đâu có thay đổi, các bạn phải cẩn thận

– Trắc nghiệm: Nếu bạn nắm chắc nội dung của Luật, Thông tư đảm bảo bạn sẽ có được điểm số tầm 90/100 trở lên. (Còn khoảng 10 điểm còn lại là do kinh nghiệm và kiến thức về chuyên ngành các bạn có thêm được trong quá trình ôn)

III. ANH VĂN (Tương đương trình độ B, đề thi thường cho những phần sau đây)

1. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống (trắc nghiệm)

2. Chọn dạng đúng của từ trong câu (noun, verb, adverb, adjective…)

3. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi (viết)

4. Cho sẵn một câu, cho từ gợi ý – yêu cầu viết lại dạng khác của câu đó

5. Viết câu với những từ gợi ý

6. Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt (Có năm có, có năm không, Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh (Có năm có, có năm không)

7. Viết một đoạn văn theo chủ đề cho sẵn….

IV. TIN HỌC

Tất tần tật về Hệ điều hành Windows, Word và Excel. Có cả Microsoft Office 2003 xen lẫn 2007, 2010.. Chú ý kỹ cách sử dụng phím tắt, các hàm thống kê, dò tìm, tính toán, chuỗi… trong Excel.

Xem thêm tài liệu liên quan 

1- 20 câu trắc nghiệm có đáp án

2- Bài tập tổng hợp phần 3
3- Bài tập tổng hợp phần 2
4-  Bài tập tổng hợp phần 1
5-  Bài tập quản lý thuế
6- 86 câu hỏi trắc nghiệm
7- Tổng kết word 2010 ôn thi công chức thuế
8- Tổng kết thuế suất, chứng từ
9-Phân biệt sự khác nhau giữa công chức và viên chức
10-39 câu trắc nghiệm quản lý thuế
11- Kinh nghiệm ôn thuế mới vừa cập nhập
12-Thuế đối với cá nhân kinh doanh
13- Sự khác nhau giữa đối tượng chịu thuế vs đối tượng thuế suất 0%
14-Kinh nghiệm hay học môn quản lý thuế
15- 60 câu trắc nghiệm hay có đáp án
16- bài thuế thu nhập doanh nghiệp chọn lọc
17- Một số phím tắt word 2010 đã hệ thống lại
18- 10 câu hỏi trắc nghiệm trong ôn thi
19-23 bài trắc nghiệm tin học

Đọc nhiều tuần qua: