Kế toán trường học là gì? Điều kiện thi viên chức kế toán trường học

Kế toán trường học là gì? Điều kiện thi viên chức kế toán trường học Kế toán trường học là công chức hay viên chức, hưởng lương theo chế độ nào là câu hỏi mà khá nhiều nhiều bạn đọc thắc mắc. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dười đây nhé.

Kế toán trường học là gì? công chức hay viên chức?

Công chức là gì và viên chức là gì theo các diều luật quy định của nhà nước

– Theo quy định tại Điều 4 Luật Cán bộ công chức:

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Công chức theo quy định nhà nước

– Còn Luật Viên chức quy định

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Hoạt động nghề nghiệp của viên chức là việc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập, khác với lao động của công chức mang tính chất quyền lực công.

 

Còn đơn vị sự nghiệp công lập, đó là “tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước”.

Viên chức theo nhà nước quy định
Viên chức theo nhà nước quy định

Lương và các chế độ liên quan đến tiền lương

Theo quy định của hai bộ luật trên công chức và viên chức sẽ hưởng lương theo cơ chế khác nhau, cụ thể như sau:

– Công chức theo biên chế, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập (đối với những người trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập).

– Viên chức theo chế độ hợp đồng làm việc và hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp, tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

Có nên làm kế toán trường học không, kế toán trường học có yêu cầu gì?

 

Kế toán là một ngành rất đặc thù, có tác dụng to lớn với các ngành nghề khác. Do nắm giữ và quản lý về lĩnh vực tài chính do vậy yêu cầu công việc rất cao. Nhưng làm kế toán tại trường học có khác làm kế toán ở các công ty hay doanh nghiệp không. Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Kế toán trường học là gì?

Kế toán trường học là bộ phận tham m¬ưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức, quản lý trong công tác Tài chính – Kế toán theo chế độ Nhà nước ban hành.

Kế toán trường học là gì?

Nhiệm vụ của kế toán trường học là gì?

– Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

– Chấp hành quy định của nhà nước về làm kế toán.

– Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán.

– Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán:

– Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

– Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách liên quan đến công tác tài chính theo quy định của pháp luật.

– Theo dõi, phối hợp, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế toán của các đơn vị trong Trường.

– Tham gia các hội đồng: Thi đua khen thưởng, xét học bổng, kiểm kê thanh lý tài sản, đấu thầu,…, và các hoạt động tổ chức đoàn thể trong Nhà trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được Nhà trường giao.

Công việc của kế toán trường học là gì?

– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phân nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp

– Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh

– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết

– Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng trường, lập quyết toán văn phòng cơ quan

– Theo dõi công nợ khối văn phòng, quản lý tổng quát công nợ toàn cơ quan. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn cơ quan

– Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết

– Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán

– Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở

– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

– Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng kế toán tài vụ

– Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến ….

Kế toán trường học là công chức hay viên chức, có được hưởng lương phụ cấp công vụ không?

Theo quy định tại Điều 2 Luật Viên chức các kế toán của trường học được gọi là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 15/4/2012, Chính phủ ban hành Nghị Nghị định 34/2012/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ.

Theo đó, Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang.

Kế toán trường học là viên chức

Đối chiếu với quy định trên và các Điều 1, 2, 3 Nghị định 34/2012/NĐ-CP trường hợp của các bạn không thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ.

Bạn đã biết kế toán trường học là công chức hay viên chức rồi chứ. Theo quy định của nhà nước thì kế toán trường học là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhé.

Điều kiện thi viên chức kế toán trường học. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật”.

Ngoài ra, Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ “Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức” có quy định về điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức như sau:

Đơn vị sự nghiệp công lập được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức 2010 nhưng các quy định này không được trái với quy định của pháp luật và phải được cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập phê duyệt trước khi thực hiện.

Căn cứ vào quy định nêu trên nếu như trường học mà bạn dự định thi viên chức có yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng kế toán viên thì bạn phải có chứng chỉ đó.

Đọc nhiều tuần qua:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);