3 cách mở file word bị khóa không cần mật khẩu

3 cách mở file word bị khóa không cần mật khẩu – Nếu bạn có tài liệu Word yêu cầu mật khẩu không xác định để chỉnh sửa và thay đổi nội dung, xóa bảo vệ khỏi tài liệu MS Word, đừng lo lắng, có nhiều cách bạn có thể sử dụng để mở file Word mà không cần mật khẩu .

Get rid of Word restricted password

Cách mở file word bị khóa không cần mật khẩu

Có 3 cách mở file word bị khoá mà không cần mật khẩu, cụ thể như sau:

  • Cách 1: Xóa mật khẩu bị hạn chế bằng cách chèn
  • Cách 2: Xóa mật khẩu bị hạn chế bằng cách đổi tên
  • Cách 3: Xóa mật khẩu bị hạn chế bằng cách lưu một bản sao

Cách 1: Xóa mật khẩu bảo vệ bằng cách chèn nó vào tài liệu mới

1. Mở Word. Hoặc, nếu Word đã được mở, hãy chọn File > New. Chọn một tài liệu trống.

2. Thêm các tệp Word bị khoá.

Bấm vào tab Chèn. Bấm vào mũi tên bên cạnh Object  trong nhóm Văn bản. Chọn ” Text from file“.

Insert object text from file

3. Định vị tài liệu Word được bảo vệ trong cửa sổ Chèn Tệp/Insert File. Chọn tệp bị khoá và bấm Insert để chèn nội dung của tệp được bảo vệ vào tài liệu Word mới.

Insert text file

4. Sau khi lưu tài liệu Word mới, tài liệu không được bảo vệ, bạn có thể chỉnh sửa nội dung của nó.

Cách 2: Xóa mật khẩu Bảo vệ khỏi Word bằng cách đổi tên nó

Tạo một bản sao của tài liệu gốc. Đổi tên phần mở rộng từ .doc thành .zip, giống như một tệp nén ZIP. Bạn sẽ nhận được một hộp thoại cảnh báo, chỉ cần nhấp vào Yes để xác nhận rằng bạn muốn thay đổi tiện ích mở rộng.

Thêm tệp * .ZIP, sau đó mở thư mục có tên là word . Nhấp chuột phải vào Settings.xml và chọn Delete .

Delete restriction settings

Sau đó đổi tên tệp * .ZIP trở lại tệp DOCX. Sau đó, bạn sẽ có thể mở tệp Excel và chỉnh sửa nó mà không có bất kỳ hạn chế nào.

Cách 3: Xóa mật khẩu hạn chế qua WordPad

Bấm chuột phải vào tệp Word bị hạn chế và chọn mở bằng WordPad/open with WordPad .

Khi một tài liệu bị khóa được mở trong WordPad, nó sẽ tự động được mở khóa để chỉnh sửa. Và bạn có thể chỉnh sửa và lưu tệp mà không có bất kỳ hạn chế nào ngay bây giờ. Sau khi lưu tệp này, bạn đã loại bỏ các hạn chế chỉnh sửa một cách hiệu quả và tệp sẽ trở thành tài liệu có thể chỉnh sửa.

Save document as a copy

Chúc các bạn thành công.

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);