Chuyển công tác giữa các vùng khó khăn có được phụ cấp thu hút?

Chuyển công tác giữa các vùng khó khăn có được phụ cấp thu hút? (Chinhphu.vn) – Chồng của bà Phan Thị Thu Hồng công tác tại xã Cư Prong, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (xã vùng 3) từ tháng 11/2009 và được hưởng phụ cấp thu hút. Vừa qua, chồng bà được điều động đến một xã vùng 3 khác thuộc huyện Ea Kar. Bà Hồng hỏi, chồng bà có được hưởng phụ cấp thu hút nữa không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk trả lời như sau:

Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định: “Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm”.

Theo Khoản 1 Công văn số 6106/BNV-TL ngày 24/12/2015 của Bộ Nội vụ trả lời về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn: “Cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn đã được hưởng trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng, hưởng phụ cấp thu hút đủ 5 năm và trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn đối với thời gian đã công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì không được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp này khi đến công tác ở vùng khác thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc xã đang công tác được công nhận lại thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn”.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, đối với trường hợp cụ thể của chồng bà Phan Thị Thu Hồng như bà phản ánh, đã hưởng đủ 5 năm phụ cấp thu hút khi công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được chuyển đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn khác thì không tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định.

Chinhphu.vn

Hỏi: Chuyển công tác giữa các vùng khó khăn có được trợ cấp lần đầu?

Người hỏi Ma Khánh Tuấn – Định Hóa, Thái Nguyên

 

Chi tiết câu hỏi :

Tôi trúng tuyển viên chức năm 2012 tại trường THCS Linh Thông, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. Thời điểm đó xã Linh Thông không thuộc xã khó khăn, đến năm 2014 xã Linh Thông là xã đặc biệt khó khăn. Năm 2015, tôi chuyển công tác đến trường THCS Quy Kỳ, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên, đóng trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn. Từ đó đến nay tôi chưa được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu. Tôi đã nhiều lần hỏi kế toán nhà trường và được trả lời, tôi chuyển từ xã khó khăn đến xã khó khăn không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp lần đầu. Xin hỏi trường hợp của tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu không? Trường tôi đang công tác vẫn là xã đặc biệt khó khăn.

Trả lời :

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn đã quy định về trợ cấp lần đầu khi đến nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Ma Khánh Tuấn liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh là Sở Nội vụ để được giải đáp. 

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);