Các chứng chỉ tin học nào dùng để thi công chức? MOS có được không?

Các chứng chỉ tin học nào dùng để thi công chức?  chứng chỉ tin học quốc tế MOS có được không?  Các chứng chỉ tin học A, B, C (bằng tin học A, B, C) còn có thể dùng được nữa không?

Các chứng chỉ tin học nào dùng để thi công chức? 

Theo quy định mới nhất thì cần phải dùng: Chứng chỉ Tin học quốc tế IC3. Hoặc dễ hơn có thể dùng chứng chỉ tin học theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 do Việt Nam cấp

Các chứng chỉ tin học A, B, C (bằng tin học A, B, C) còn có thể dùng được nữa không?

Bắt buộc bạn phải hỏi trực tiếp đơn vị tuyển sinh đợt đó, thường nhiều nơi vẫn chấp nhận các chứng chỉ này. Riêng kì thi công chức thuế thì khả năng cao là không. Bạn nên học theo các thông tư mới ở trên. ✅Chứng chỉ tin học A, B, C được cấp sau ngày 10/08/2016 sẽ không còn giá trị. Cấp trước ngày trên vẫn có giá trị. Về mặt nguyên tắc : Vẫn dùng bình thường!

chứng chỉ tin học quốc tế MOS có được không?  

–  Chứng chỉ tin học MOS 2010 có được dùng để thi công chức. Về Quy đổi theo thang điểm 10 đối với Chứng chỉ quốc tế về sử dụng máy tính và các ứng dụng cơ bản (IC3) và Chứng chỉ quốc tế về tin học văn phòng (MOS)

Thực hiện Công văn số 3907/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc công nhận chứng chỉ Tin học quốc tế thay thế chứng chỉ nghề phổ thông, Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau: 1. Công nhận Chứng chỉ quốc tế về sử dụng máy tính và các ứng dụng cơ bản (IC3) và Chứng chỉ quốc tế về tin học văn phòng (MOS) thay cho Chứng nhận nghề phổ thông. 2. Các điểm từ Đạt trở lên của các chứng chỉ trên được quy đổi sang thang điểm 10 theo Phụ lục đính kèm và được áp dụng từ năm học 2016 – 2017.

 

Xem thêm:

Điều kiện hồ sơ bằng cấp thi công chức hiện nay 
Các chứng chỉ tin học nào dùng để thi công chức? MOS có được không?

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply