Final lý thuyết thuế vòng 2- phần 5 (bổ sung )dạng câu hỏi trình bày suy luận

Final lý thuyết Lý thuyết dạng câu hỏi trình bày suy luận- phần 5 (bổ sung)- ôn thi công chức thuế vòng 2. Trước được anh Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ. 
 

Câu 1: Trình bày Tuyên truyền pháp luật thuế

Trả lời:
A/ Cơ sở của truyên truyền phổ biến pháp luật về thuế
Nhiệm vụ tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thuế được quy định xuất phát từ việc thực hiện mô hình quản lý thuế theo cơ chế tự khai, tự tính, tự nộp thuế
Để thực hiện được cơ chế tự khai, tự tính tự nộp, cơ quan thuế phải thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật để NNT hiểu biết pháp luật, nhận thức được nghĩa vụ trách nhiệm trước luật thuế để nâng cao tính tuân thủ.
 
B/ Mục đích tuyên truyền:
– Nâng cao nhân thức pháp luật về thuế, làm tăng tính tuân thủ, tự nguyện của NNT trong thực hiện chính sách và pháp luật thuế
+Nhận thức, hiểu biết về chính sách thuế, để NNT hiểu và có thể tự khai tự tính
+ Nhận thức về nghĩa vụ thuế của công dân để tăng tính tuân thủ với pháp luật thuế
– Làm giảm gánh nặng cho NNT khi thực hiện các luật thuế
+Gánh nặng không chỉ là số thuế phải nộp mà còn là chi phí NNT bỏ ra trong quá trình nộp thuế
+ Việc tuyên truyền sẽ giúp NNT biết rõ chính sách, trình tự thủ tục thực hiện sẽ giúp giảm chi phí hành chính
– Làm tăng sự tin tưởng của NNT vào chính sách và pháp luật thuế
+Tuyên truyền để NNT hiểu rõ tính chính xác, công bằng và khách quan của chính sách và pháp luật thuế
+ Trên cơ sở đó, NNT tự hiểu và tự giác tin tưởng vào hệ thống chính sách, pháp luật thuế của Nhà nước 
C/ Nội dung tuyên truyền:
– Sự cần thiết, mục đích, bản chất, vai trò của thuế; các lợi ích xã hội có đc do sử dụng tiền thuế
– Nội dung chính sách, pháp luật về thuế: đối tượng chịu thuế, nộp thuế, mức nộp thuế, cách tính, phương pháp tính thuế
– Tuyên truyền phổ biến về nghĩa vụ, trách nhiệm của NNT và CQT và các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc thu nộp thuế
– Phổ biến các thủ tục về thuế, những quy định xử phạt VPPL thuế 
– Tuyên dương, khen thưởng NNT chấp hành tốt PL thuế 

Câu 2: Trình bày về Ấn định thuế

Trả lời
A/ Khái niệm ấn định: là việc CQT xác định số thuế phải nộp và yêu cầu NNT chấp hành nộp thuế theo quyết định ấn định thuế của CQT trong trường hợp NNT không kê khai hoặc kê khai thuế không đầy đủ trung thực
 
B/ Cơ sở ấn định thuế: 
– Về bản chất và đặc điểm thuế là tính bắt buộc: Nhà nước có thể sử dụng quyền lực để cưỡng chế hoặc ấn định số thuế phải nộp cho Nhà nước
– Về luật pháp quy định nộp thuế là nghĩa vụ: Nếu NNT có tình không thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế sẽ bị cơ quan quản lý thuế ấn định số thuế phải nộp

Câu 3: Trình bày về ưu nhược điểm của việc quy đinh nhiều mức thuế suất .

Trả lời
Đối  với cơ quan thuế: 
Ưu: phân ra được các nhóm hàng hóa, dịch vụ để theo sát quá trình quản lý thuế, thực hiện nghĩa vụ thuế của NNT (quan tâm được tới từng nhóm hàng theo từng thời kỳ phát triển của nền kinh tế)
  Nhược: khó khăn trong công tác quản lý thuế, tính thuế, thu thuế, gây nhiều trở ngại trong việc rà soát, kiềm tra, tạo kẽ hở cho việc việc trốn thuế, gian lận thuế; khó khăn trong công tác ban hành, sửa đổi, bổ sung các chính sách thuế về các mức thuế đó bởi việc phân định các nhóm hàng hóa, dịch vụ là rất nhiều và đòi hỏi sự cẩn thận do thuế GTGT là 1 sắc thuế có tầm quan trọng và gây sự nhạy cảm cho…. tự chém tiếp
 
  Đối với NNT: 
Ưu: thực hiện công bằng chho NNT, khuyến khích phát triển những hh, dv do người nông dân sản xuất ra, các mặt hàng thiết yếu; (khuyến khích cái cần phát triển thì cũng sẽ có hạn chế những cái không muốn phát triển – VD: NL sx thuốc trừ sâu 10%)
Nhược: trước mắt nêu ra khó khăn: nhiều thuế suất gây ra trở ngại trong việc tìm hiểu, tiếp cận và áp dụng chính sách thuế; đòi hỏi NNT cần có chuyên môn nghiệp vụ tốt, hiểu và nắm rõ quy định PL đối với công tác kế toán, hóa đơn chứng từ, các hình thức thanh toán.
 

Series lý thuyết thuế vòng 2 final:

Phần 1 ở đây
Phần 2 ở đây
Phần 3 ở đây
Phần 4 ở đây
Phần 5 ở đây (vừa ổ sung thêm)

Series một số vấn đề lý thuyết cần nhớ ôn vòng 2 thuế

Phần 1 xem ở đây
phần 2 xem ở đây
 phần 3 xem ở đây
Phần 4 xem ở đây
Phần 5 xem ở đây
Phần 6 xem ở đây
Phần 7 xem ở đây

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply