Bài giải thuế thầy Trường ( tháng 11/2016)- Ôn thi công chức thuế 2016 -2017

Bài giải thuế thầy trường ( tháng 11/2016)- Ôn thi công chức thuế 2016 -2017 sưu tầm được, đây là phần slide còn thiếu được gửi để chia sẻ tới mọi người- thanks bạn Hải rất nhiều:

Bài giải thuế thầy Trường

Cuối cùng là link dowload- những tài liệu update này chỉ dành chia sẻ cho thành viên của group tài liệu – việc làm kiểm toán kế toán miễn phí, nơi tập hợp cộng đồng những người yêu thương và giúp đỡ nhau:
https://www.facebook.com/groups/chiasetailieuvieclamketoan/

 

Chúc các bạn nữ  ngày 8-3 đầy vui vẻ và ý nghĩa, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống:

 
Danh sách toàn bộ các bài viết về thuế trên blog www.ngolongnd.net 
Phần này được sắp xếp theo thứ tự mới trước cũ sau , đây là tổng hợp tất cả các tài liệu đầy đủ rồi, các bạn đọc và chắt lọc lại, cập nhập thêm các thông tư mới, đối chiếu với 2 tài liệu tự tổng kết trên là đủ.

Tải tài liệu thầy trường – Google driver:

https://drive.google.com/drive/folders/0B6ITUrgV0w7qc0pLRmFsUHFRY1U

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply